Reklamace a Vrácení zboží

 1. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (nesprávný typ, barvu, počet) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům firmy OPTIMA Precise s.r.o., kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace. 

 2. Do záruky nespadají tyto případy: 
 • zboží bylo reklamováno po záruční době,
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno,
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze,
 • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem,
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu,
 • došlo k běžnému opotřebení zboží. 
 1. Kupující uplatňuje reklamaci za vadu dodávky prodávajícímu v prodejní ceně s daní prodávajícího, ve které bylo zboží fakturováno. 
 1. Vady zřejmé při odběru a množstevní reklamace nutno reklamovat neprodleně, nejpozději však do druhého dne od převzetí zboží kupujícím. 
 1. Reklamace musí být písemná a musí obsahovat: 
 • číslo faktury, číslo výdejky či dodacího listu,
 • název a výrobní číslo reklamovaného zboží,
 • množství reklamovaného zboží,
 • návrh na vyřízení reklamace (výměna, opravný daňový doklad),
 • popis reklamace, závady. 
 1. Při přejímce balíku od přepravní společnosti je kupující povinen neprodleně prověřit, že balík není porušen nebo jakkoliv poškozen. Při poškození neprodleně na místě sepsat reklamaci s přepravcem a písemně nás informovat. 
 1. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a chybí-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo je lze očekávat s ohledem na povahu zboží. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 12 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně nebo ode dne doručení přepravní spol. Prodávající odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí a projeví se nejpozději v záruční době. 
 1. Osoba pověřená vyřizováním reklamací:

        Jan Klímek, e-mail: jan.klimek@optimaprecise.cz, tel. 722 963 438

 1. Při vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu dopravu zboží zpět musíte objednávat pouze přes nás po obdržení informace o odstoupení od smlouvy. Nebo lze řešit způsobem poslání zpět přes osobu pověřenou vyřizováním reklamací. O vyřízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.