Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti OPTIMA Precise s.r.o. se sídlem Hradecká 569, Pardubice a pobočkou se sídlem Ruská 2930/64, Ostrava, IČO: 45536503, DIČ: CZ45536503, e-mail: info@optimaprecise.cz, tel. +420466736521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka oddíl C vložka 1618 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese: eshop.optimaprecise.cz (dále je „internetový obchod“).

 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi výhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Individuálně sjednané podmínky v samostatných smlouvách mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek. 

 1. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky; pro území Slovenska se cena za dodání stanovuje dále v těchto obchodních podmínkách v článku V. Platební podmínky a dodání zboží, odst. 5. 

 1. Některé výrobky prodáváme jen po balení – přednastavené množství kusů se Vám v tomto případě rovnou objeví a vy si můžete objednat pouze násobky tohoto množství. 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 1. Ceny uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze do vyprodání zásob či do provedení aktualizace cen v e-shopu. V případě, že zboží není v době objednání zákazníkem skladem, je uváděná cena orientační. Pokud bude po naskladnění prodejní cena jiná, vyrozumí o tom prodávající kupujícího a ten má možnost objednávku stornovat či odsouhlasit změnu. 
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud nebude jiné výslovné dohody. 
 1. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 
 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 
 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. 
 1. Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající e-mailem potvrzení objednávky, v němž potvrdí kupujícímu druh, cenu, množství produktů, termín dodání. Objednávka je po potvrzení považována za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný druh zboží, nebo uvede na trh nahrazující verzi, případně se navýší nákupní cena produktu. 
 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 

IV. Zákaznický účet

 1. Pro provedení registrace klikněte na tento odkaz. Objeví se stránka s formulářem, který je třeba vyplnit. Všechny informace se vepisují do příslušných kolonek. Položky označené tímto symbolem "*" jsou povinné a tedy nezbytné. Více informací o registraci a nákupu naleznete na stránce O nákupu
 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 1. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 
 • dobírkou: zboží je odesláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zboží v pracovních dnech za 1-2 dny od expedice. Pokud Vás dopravce nezastihne, je zásilka uložena na depu dopravce. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 9 dnů, vrací se zásilka prodávajícímu. Zboží platíte až při převzetí zboží.
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. účet 4318972/0800, vedený u České spořitelny a.s.: pouze pro stálé zákazníky po dohodě
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
 • zálohovou fakturou: po vyplnění a odeslání objednávky, Vám bude odesláno potvrzení přijaté objednávky automaticky z internetového obchodu a následně Vám zašle náš zákaznický servis zálohovou fakturu. Na jejím základě uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet 4318972/0800. Po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno s fakturou.
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.
 1. Pro dopravu zboží si můžete vybrat následující způsoby: 
 • přepravní služba, která dopraví zboží až k Vám domů, do zaměstnání apod.
 • osobní odběr: vyzvednutí zboží přímo na prodejně v Ostravě nebo v prodejním skladu v Pardubicích. Objednejte si alespoň hodinu před plánovaným odběrem zboží a vyčkejte na potvrzení objednávky naším zaměstnancem. 
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží: 
 • při ceně objednávky do 2 000,- Kč bez DPH bude účtován expediční poplatek 90 Kč bez DPH na každý balík do 50 kg. Cena při dobírce je vyšší o 25,-Kč bez DPH.
 • pokud je váha větší než 50 kg nebo se jedná o nadrozměrný výrobek bude Vám cena dopravného sdělena v Potvrzení přijetí objednávky naším zaměstnancem. Cena dopravy v tomto případě nebude zahrnutá v celkové ceně k úhradě.
 • objednávky nad 2 000,- Kč bez DPH jsou dodávány bez poplatku, pokud splňují hmotnostní limit. 
 1. Zpožděné dodání zboží neopravňuje k nárokům na náhradu škody. Pro velké množství druhů zboží mohou nastat delší dodací lhůty. Prodávající zůstává až do zaplacení kompletní ceny vlastníkem veškerého zboží, které dodal zákazníkovi. 
 1. Při prodeji zboží na Slovensko bude zákazník, který si u nás vytvoří objednávku, e-mailem informován o cenách dopravného přepravní společností. První potvrzení objednávky, které posílá automat nelze brát za závazné. Vzhledem k nepřevzatým balíkům a tímto vzniklým zvýšeným nákladům jsme byli nuceni balíky na dobírku na Slovensko neposílat. Jediná možnost objednání zboží pro Slovensko je při zálohové platbě předem. Pracovník zákaznického servisu vystaví zálohovou fakturu v cizí měně bez DPH s dopravným dle váhy objednaného zboží. 
 1. V případě, že zboží nelze zaslat balíkem, pouze paletou, je cena účtována dle ceníku PPL sprint. Cena dopravy bude sdělena v Potvrzení přijetí objednávky. Potvrzení ceny dopravného zaslané automatem neberte v potaz. 
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Při poškození je nutné neprodleně na místě sepsat reklamaci s přepravcem a písemně nás informovat. 
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 1. Pokud není v individuální kupní smlouvě dohodnuto jinak, dojde k předání zboží vždy až po zaplacení kupní ceny. 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 
 1. V případě, že kupující je v postavení spotřebitele, poté je spotřebitel oprávněn dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení zboží bez uvedení důvodu. Ostatní kupující mohou odstoupit podle podmínek občanského zákoníku, případně podle podmínek sjednaných v individuální kupní smlouvě. 
 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailu na adresu prodávajícího: info@optimaprecise.cz. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy spotřebitelem bez udání důvodů a vzorový formulář pro takové odstoupení je uveden v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. Objednáním zboží spotřebitel prohlašuje, že je seznámen s poučením o právu na odstoupení tak i se vzorovým formulářem. 
 1. V případě odstoupení dle ustanovení předešlého odstavce vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (nesprávný typ, barvu, počet) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům firmy OPTIMA Precise s.r.o., kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace. 
 1. Do záruky nespadají tyto případy: 
 • zboží bylo reklamováno po záruční době,
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno,
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze,
 • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem,
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu,
 • došlo k běžnému opotřebení zboží. 
 1. Kupující uplatňuje reklamaci za vadu dodávky prodávajícímu v prodejní ceně s daní prodávajícího, ve které bylo zboží fakturováno. 
 1. Vady zřejmé při odběru a množstevní reklamace nutno reklamovat neprodleně, nejpozději však do druhého dne od převzetí zboží kupujícím. 
 1. Reklamace musí být písemná a musí obsahovat: 
 • číslo faktury, číslo výdejky či dodacího listu,
 • název a výrobní číslo reklamovaného zboží,
 • množství reklamovaného zboží,
 • návrh na vyřízení reklamace (výměna, opravný daňový doklad),
 • popis reklamace, závady. 
 1. Při přejímce balíku od přepravní společnosti je kupující povinen neprodleně prověřit, že balík není porušen nebo jakkoliv poškozen. Při poškození neprodleně na místě sepsat reklamaci s přepravcem a písemně nás informovat. 
 1. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a chybí-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo je lze očekávat s ohledem na povahu zboží. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 12 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně nebo ode dne doručení přepravní spol. Prodávající odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí a projeví se nejpozději v záruční době. 
 1. Osoba pověřená vyřizováním reklamací:

        Jan Klímek, e-mail: jan.klimek@optimaprecise.cz, tel. 722 963 438

 1. Při vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu dopravu zboží zpět musíte objednávat pouze přes nás po obdržení informace o odstoupení od smlouvy. Nebo lze řešit způsobem poslání zpět přes osobu pověřenou vyřizováním reklamací. O vyřízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky. 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR") je společnost OPTIMA Precise s.r.o. 
 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. 
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je: 
 • plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení), souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží. 
 1. Správce uchovává osobní údaje: 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

      Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti z provozování e-shopu.

        Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

        Kupující má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email info@optimaprecise.cz

        Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na info@optimaprecise.cz
 2. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  X. Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
  1. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
  1. Kupující souhlasí s tím, že odpovědnost za škodu, která byla způsobena nesplněním závazku prodávajícího, vyjma újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, je omezena cenou objednaného zboží. 

  Kontaktní údaje prodávajícího:
  Adresa: OPTIMA Precise s.r.o., se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice
  Adresa kamenné prodejny: OPTIMA Precise s.r.o., Ruská 2930/64, 703 00 Ostrava a OPTIMA Precise s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice
  Adresa elektronické pošty: info@optimaprecise.cz, telefon 466 736 521
  Provozní doba: Po-Pá 7:00-15:30 hod.

  Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

  OPTIMA Precise s.r.o.
  Hradecká 569, 533 52 Pardubice
  IČ: 455 36 503; DIČ: CZ45536503
  e-mail.: info@optimaprecise.cz; tel.: 466 736 521 

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu zboží s následujícími údaji:

   

  Číslo faktury:

   

  Jméno a příjmení:

   

  Adresa:

   

  Telefon:

   

  E-mail:

   

  Číslo bankovního účtu:

   

  Datum objednání / Datum obdržení:

   

  Podpis spotřebitele:

  (pouze pokud je odstoupení odesláno v listinné podobě)

  Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy

  1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

  1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

  1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost OPTIMA Precise s.r.o., se sídlem Hradecká 569,
  533 52 Pardubice, IČ: 45536503, email: info@optimaprecise.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  2.2. Převzetí reklamovaného zboží

  a) Zaslání reklamovaného zboží

  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese OPTIMA Precise s.r.o., se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice, IČ: 45536503, případně na pobočce OPTIMA Precise Ostrava, Ruská 64, 703 00 Ostrava – Vítkovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  b) Náklady spojené s vrácením zboží

  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.10.2022 a jsou k dispozici zde.